Reklama uchun biz bilan bog'lanish


Agar saytimizda reklama bermoqchi bo'lsangiz quydagi E-manzilga (hr@ish-bor.uz) murojat qilishingiz mumkin! Murojatingizda batafsil mahsulot yoki xizmatingiz to'g'risida ko'proq ma'lumot ko'rsatishingiz kerak bo'ladi.

E-manzil: hr@ish-bor.uz

Свяжитесь с нами для рекламы


Если вы хотите разместить рекламу на нашем сайте, вы можете связаться со следующим адресом электронной почты (hr@ish-bor.uz)! Вам нужно будет предоставить более подробную информацию о вашем продукте или услуге в вашем приложении.

E-manzil: hr@ish-bor.uz